December Sermons 2022

Dec 26 2021

Rev Jack Varnell, “Just the Right Time”
Galatians 4:4-7

Dec 24 2022

Rev Jack Varnell, “The God Who Remembers”
Luke 2:2-20

Dec 18 2022

Rev Jack Varnell, Christmas Cantata

Dec 11 2022

Rev Jack Varnell, “The Best of All”
Matthew 1:18-25

Dec 4 2022

Rev Jack Varnell, The Joy of a Lifetime
1 Thessalonians 5:16-24