February 2024 Sermons

Rev Jack Varnell, “The Art of Temptation”
Luke 4:1-13
Rev Jack Varnell, “Pressing On”
Philippians 3:8-14
Rev Jack Varnell, The Grace-Filled Life “God’s Never-Ending Grace”
Romans 8:38-39