September Sermons 2021

Rev Jack Varnell, Disciple Life: Discipleship is Costly
Mark 9:38-50
Rev Jack Varnell, Disciple Life: “God’s Plan For Our Lives”
Mark 9:30-37
Rev Jack Varnell, Disciple Life: Finding Rest in an Exhausting World
Matthew 11:28-30
Rev Jack Varnell, “Help! I Need Somebody”
Psalm 121